Knjižnice i kulturna razlčitost

Poštovane kolegice i kolege,

Hvala Vam za sudjelovanje u našoj anketi. Potrebno vrijeme za popunjavanje ovog upitnika je oko 15 minuta. Ovo ispitivanje provodi se u sklopu studije koja mjeri na koji način hrvatske narodne knjižnice prate i svojom djelatnošću sudjeluju u promicanju interkulturnih vrijednosti i sadržaja u RH. Također interes istraživanja usmjeren je i  na  potencijale narodnih knjižnica kao interkulturnih centara u sredinama u kojima djeluju. Svi podaci prikupljeni ovim upitnikom koristit će za izradu doktorske disertacije „Knjižnice i kulturna različitost: uloga narodnih  knjižnica u promicanju interkulturnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj“ na poslijediplomskom doktorskom studiju „Društvo znanja i prijenos informacija“ pri Sveučilištu u  Zadru.

Ovaj ispitivački listić odnosi se na sve kolege diplomirane knjižničare te kolege odgajatelje i knjižničare s višom stručnom spremom ako su uključeni u aktivnosti i izvođenje programa knjižnica. Ne postoje pravi ili krivi odgovori. Vaše mišljenje je ono što je važno za nas. Vaši odgovori potpuno su povjerljivi te ih nećemo spojiti s Vama na bilo koji način. Hvala Vam unaprijed na Vašoj pomoći oko našeg istraživačkog projekta.


LimeSurvey is Free software
Donate