Login

Općinska knjižnica "Hrvatska čitaonica"

21420 Bol, Porat bolskih pomoraca bb
tel. 021/635-434
fax. 021/635-434
e-mail: hrvatska-citaonica-bol@st.t-com.hr

ravnateljica: Jadranka Nejašmić

Iz povijesti knjižnice
Hrvatska čitaonica je osnovana 1897. godine u kući Boljanina Petra Nisetea. Godine 1914. bolski načelnik Antun Radić inicira izgradnju zgrade Hrvatske čitaonice. U zlom vremenu prostor biva prenamijenjen u ugostiteljski, knjige otuđene, a arhiva uništena. Prof. Đuro Žuljević obnavlja rad Hrvatske čitaonice 1985. god. i smješta je u utvrđenom ljetnikovcu, jednom od najljepših primjeraka kasnog gotičkog graditeljstva na otoku. Kroz njezine lijepe kamene bifore puca pogled s juga prema Hvaru, a sa sjeverozapada na luku i središte mjesta okrunjeno planinskim vijencem Bolske krune, utvrđenog Koštila i Vidove gore, najvišeg vrha jadranskih otoka. Od 1999. knjižnica je samostalna ustanova u kulturi. Potpuno je informatizirana, sva građa je strojno obrađena i moguće je samostalno pretraživati. Osim stalnih korisnika ima i veliki broj povremenih, tj. bolskih gostiju kojima, osim knjižničnih, pruža i usluge interneta te obavijesti o svim kulturnim programima na otoku.

U knjižnici su korisnicima na raspolaganju časopisi: Hrvatska revija, Drvo znanja, Obzor, Čakavska rič, Glos sa škrop, Enter, Okoliš, Art, Opaska a, Klesarstvo i graditeljstvo

Jedno računalo je na raspolaganju korisnicima za besplatno pretraživanje interneta.

Knjižnica je organizator ili suorganizator gotovo svih kulturnih događanja u Bolu, od 1989. godine i najznačajniju kulturnu manifestaciju Bolsko lito. Manifestacija obuhvaća sedamdesetak glazbenih, scenskih i likovnih programa. Planiranje i osmišljavanje programa te izrada promidžbenog materijala odvija se u knjižnici gdje se čuva cjelokupna arhiva.
Knjižnica je 1997. godine, u povodu obilježavanja 100. obljetnice Hrvatske čitaonice inicirala otvaranje Područnog odjela glazbene škole Josipa Hatzea Split koju dragovoljno vodi ravnateljica brineći o organizaciji nastave i koncerata kao i stvaranju nototeke. Arhiva se čuva u knjižnici.
U suradnji s Etnografskim muzejem u Splitu knjižnica je inicirala rekonstrukciju bračke nošnje i starih bračkih plesova kao i osnivanje folklorne družine Krejonca. Družina, osim što sudjeluje na svim značajnijim folklornim smotrama u Hrvatskoj, često nastupa na hotelskim terasama i tako svojim izvornim programom pridonosi obogaćivanju cjelokupne turističke ponude. Kompletna arhiva: snimke kazivača, fotografije, video i audio zapisi nastupa, koreografski zapisi, kao i ostala dokumentacija, čuvaju se u knjižnici. 

Link:
službene stranice općine Bol

 

Knjižnica nema zasebnih odjela, prostor je zajednički, a posjeduje Zavičajnu zbirku

Godišnja članarina za sve korisnike: 60,00 kn

Radno vrijeme za korisnike:

  • od ponedjeljka do petka od 8,00 do 13,00 sati
  • subotom od 10,00 do 12,00 sati
  • utorkom i četvrtkom i poslije podneod 17,00 do 19,00 sati