Login

Gradska knjižnica Krk

51500 Krk, Kvarnerska 23
tel. 051 221-149
fax. 051 221-149
e-mail: info@gkk-krk.hr

ravnateljica: Ivančica Justinić, dipl. knjižničarka

U Krku se 1839. g. otvara Knjižnica Algarotti koju je krčki svećenik Nikola Udina Algarotti ostavio oporučno rodnome gradu Krku.  Knjižnica djeluje do 1894. g. Od 1886. do 1941. g. djeluje knjižnica u sklopu Kotarske gospodarske zadruge.  Godine 1895. hrvatsko svećenstvo i intelektualci osnivaju Hrvatsku čitaonicu. Između dvaju ratova Čitaonica se naziva Jugoslavenska čitaonica, da bi se tridesetih godina, zbog međusobnih političkih razmirica članstva, njezin rad potpuno ugasio.
Do ponovnog obnavljanja knjižnične djelatnosti u Krku dolazi tek 1954. g. kada se 29. studenoga otvara Općinska knjižnica Krk. Od 1974. do 1978. g. Knjižnica djeluje unutar Narodnog sveučilišta, kada njezina djelatnost prestaje. Tijekom 1981. g. knjižnični fond od oko 3 000 knjiga smješta se u prostor CUO Čedo Žic Krk. Rad knjižnice u tom razdoblju svodi se na nekoliko sati u tjednu za mali broj korisnika.
U ožujku 1990. g. Izvršno vijeće Skupštine općine Krk donosi odluku o dodjeli prostora za knjižnicu na prvom katu zgrade u tadašnjoj Ulici XIII. divizije 24, veličine 72 m². Knjižnica se svečano otvara 1991. g. pod nazivom Narodna knjižnica Krk. U idućem razdoblju intenzivno se izgrađuju zbirke knjiga za djecu i odrasle zahvaljujući redovitu priljevu sredstava iz lokalnog i državnog proračuna, a djelatnica ubrzo polaže stručni ispit za diplomiranu knjižničarku.
U skladu s odredbama novog Zakona o knjižnicama, Narodna knjižnica Krk 24. prosinca 2002. g. osniva se kao samostalna ustanova. Radovi na uređenju novog prostora Knjižnice, u prizemlju zgrade u Kvarnerskoj ulici započeli su 2006. g. a svečano otvorena novouređenog i opremljenog prostora uslijedilo je 10. srpnja 2007. g.
Posebnost je krčke knjižnice što je jedina narodna knjižnica u Županiji koja ne naplaćuje članarinu.

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak: ujutro 9 – 13 
                               poslijepodne (osim ponedjeljka): 17- 19
subota 10-13

Uvjeti posudbe: 2 knjige na rok od 30 dana

Korisnicima su na raspolaganju 2 naslova dnevnih novina.

Knjižnične usluge: posudba knjiga, rezervacija građe, pretraživanje  interneta, rad u čitaonici

Odjeli:

  • odjel za predškolce s igraonicom
  • odjel za djecu i mlade
  • odjel za odrasle
  • multimedijalni odjel
  • čitaonica tiska
  • studijska čitaonica

Godišnja članarina: besplatna !