Cjeloživotno učenje
Linkovi

Program za cjeloživotno učenje (hrv.)
http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2935
Na stranicama 'Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa' detaljno je opisan 'Program za cjeloživotno učenje' koji je izrađen za Republiku Hrvatsku.
Cjeloživotno učenje knjižničara (hrv.)
http://www.nsk.hr/cuk/aktivnosti.htm
Na mrežnim stranicama 'Nacionalne i sveučilišne knjižnice' u Zagrebu opisane su aktivnosti vezane uz programe cjeloživotnog učenja knjižničara.