Pitanje br. 1545
 
Pitanje:
Što znači šadrvan?

Odgovor:
šadrvan ili šedrvan = vodoskok ili česma obično s više mlazova, s bazenom kružna ili višekutna oblika kao dio arhitekture i ugođaja kuće te vrta orijentalnog tipa Preuzeto iz: Hrvatski enciklopedijski rječnik / urednici Ranko Matasović, Ljiljana Jojić. Zagreb : Novi Liber, 2002. Str. 1272. šadrvan, šadervan, šedrvan = vodoskok sa bazenom od mramora ili betona; bazen je u osnovici krug ili pravilan višekut sa stupom u sredini koji ga znatno nadvisuje i sa vrha stupa pada voda u bazen Preuzeto iz: Škaljić, A. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. 6. izd. Sarajevo : Svjetlost, 1989. Str. 578.

Ključne riječi:
turcizam; šadrvan; šadervan; šedrvan