Pitanje br. 424
 
Pitanje:
Za potrebe diplomskog rada na temu "Krijumčarenje ljudima" molim dostupnu literaturu (Internet, časopisi, statistika...).

Odgovor:
Termin "trafficking" pogrešno je preveden terminom "krijumčarenje" stoga je Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima zatražio od Ministarstva pravosuđa da izvrši radnje potrebne za ispravak navedene pogreške u zakonima.
1. Vlada Republike Hrvatske, Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima (studeni 2002 – prosinac 2003). Zagreb, 2004. URL: https://www.vlada.hr/UserDocsImages/Sjednice/Arhiva/10-03.pdf (17.11.2015.)
2. Kovčo Vukadin, I. Suzbijanje trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2004.
3. Štulhofer, A. ; Raboteg-Šarić, Z. ; Marinović, L. Trgovanje ženama i djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja : razmjeri problema i potrebne mjere za suzbijanje trgovanja u Hrvatskoj. Zagreb : Centar za istraživanje tranzicije i civilnog društva : Međunarodna organizacija za migracije, 2002.
4. Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report (September, 2004). URL: http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2004/ (17.11.2015.)
5. Međunarodna organizacija za migracije. URL: https://www.iom.int/ (17.11.2015.)
6. Trgovanje ljudima. // Ministarstvo unutarnjih poslova. URL: http://www.mup.hr/31.aspx. (17.11.2015.)

Ključne riječi:
trgovanje ljudima, migracije