Pitanje br. 424
 
Pitanje:
Za potrebe diplomskog rada na temu "Krijumčarenje ljudima" molim dostupnu literaturu (Internet, časopisi, statistika...).

Odgovor:
Termin "trafficking" pogrešno je preveden terminom "krijumčarenje" stoga je Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima zatražio od Ministarstva pravosuđa da izvrši radnje potrebne za ispravak navedene pogreške u zakonima. 1. Vlada Republike Hrvatske, Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima (studeni 2002 – prosinac 2003). Zagreb, 2004. http://www.vlada.hr/Download/2004/03/17/10-03.pdf 2. Kovčo Vukadin, Irma. Suzbijanje trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2004. 3. Aleksandar Štulhofer, Zora Raboteg-Šarić i Lovorka Marinović. Trgovanje ženama i djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja : razmjeri problema i potrebne mjere za suzbijanje trgovanja u Hrvatskoj. Zagreb : Centar za istraživanje tranzicije i civilnog društva : Međunarodna organizacija za migracije, 2002. 4. Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report (September, 2004) http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2004/ 5. Međunarodna organizacija za migracije, Zagreb http://www.iom.hr/ 6. Ministarstvo unutarnjih poslova http://www.pu-pu.mup.hr/trgovanje.htm

Ključne riječi:
trgovanje ljudima, migracije