Pitanje br. 55689
 
Pitanje:

Molim Vas popis literature koja govori o pravnom položaju kapetana broda.


Odgovor:

Knjige:

Milošević-Pujo, B. Pomorsko pravo za jahte i brodice. Split : Pomorski fakultet, 2008.
Luttenberger, A. Pomorsko upravno pravo. Rijeka : Pomorski fakultet, 2005.
Grabovac, I. Pomorsko pravo : pomorsko javno, upravno i radno pravo. Split : Pomorski fakultet, 2006.
Radulović, M. Međunarodno pomorsko javno pravo. Kotor : Fakultet za pomorstvo, 2005.
Degan, V. Međunarodno pravo mora : u miru i u oružanim sukobima. Rijeka : Pravni fakultet, 2002.


Časopisi:
Skorupan Wolff, V. Zapovjednik broda : bogovi i batine. // More. 15 (2009) , 167; 90-93.
Barbić, J. Zapovjednik broda - punomoćnik brodara po zaposlenju. // Pravo u gospodarstvu. 58 (2008) , 1-2; 15-33.
Lušić, Z. Utjecaj brodara na odluke zapovjednika broda. // Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo. 58 (2011) , 3-4; 95-102.
Hlača, N. Javne statusne ovlasti zapovjednika broda. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 2 (2002) , suppl.br.2; 295-306.

Internet izvori (5.2.2013.)
 URL:http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94827   


Ključne riječi:
kapetan broda - pravni položaj