Login

POU Donja Stubica - Knjižnica Donja Stubica

49240 Donja Stubica, Nova ulica 1
tel. 049/286133
fax. 049/286133
e-mail: info@pou-stubica.hr

ravnateljica: Manuela Frinčić

Iz povijesti knjižnice
Čitaonica i knjižnica u Donjoj Stubici počela je s radom 1890. godine, kada je Pravila društva "Narodne čitaonice" u Stubici dol. pod brojem 14101 potvrdila Kraljevska hrvatsko slavensko dalmatinska zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove u Zagrebu, 22. travnja 1890. Prema tim pravilima čitaonica je imala stalne članove, a cilj joj je bio promicanje hrvatske književnosti i umjetnosti, te gojenje društvenosti, priređivanje koncerata, plesnih zabava i slično. Čitaonica je bila otvorena od osam ujutro do deset navečer. Broj članova je bio mali, svega 34, no tada se u članstvo primalo samo tzv. ugledno građanstvo uz posebnu preporuku i raspravu oko primanja novog člana. Aktivnost donjostubičke knjižnice i čitaonice isprepliće se s ostalim društvenim zbivanjima ovog mjesta. Posebice poslije 1. svjetskog rata i između dva rata društveni život je bio vrlo živ i raznovrstan, a velik udio u tome imale su aktivnosti koje su pokretali tadašnji članovi knjižnice: 1911. osnovan je unutar čitaonice gudački kvartet, a 1920. pjevački i tamburaški zbor Matija Gubec, kojim je neko vrijeme dirigirao poznati dirigent Mladen Pozaić.
Godine 1951. stubički učitelj Tomislav Stunić osnovao je Dječju knjižnicu kao samostalni ogranak "velike" knjižnice.
Godina 1970. obilježena je proslavom 80 godina postojanja i rada Knjižnice i čitaonice Donja Stubica. Tom su prilikom uređene i otvorene dvije nove prostorije u bivšoj zgradi osnovne škole za smještaj knjižnice i čitaonice koje su djelovale u sastavu Narodnog sveučilišta.
Godine 1988. uređen je prostor na sadašnjoj adresi prema važećim bibliotečnim standardima. Novouređena knjižnica bila je središnja jer je tadašnja općina Donja Stubica obuhvaćala Jakovlje, Oroslavje, Stubičke Toplice i Mariju Bistricu, a knjižnice u tim mjestima bile su ogranci donjostubičke knjižnice. Prva diplomirana bibliotekarka na području općine Donja Stubica bila je prof. Suzana Deak, koja je uredila knjižni fond prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji.

Link. www.pou-stubica.hr

Odjeli knjižnice:

  • Odjel za odrasle
  • Odjel za djecu
  • Čitaonica
  • Igraonica
  • Referalna zbirka

Godišnja članarina

  • za odrasle – 50,00 kn
  • za djecu, studente i umirovljenike – 30,00 kn

Radno vrijeme knjižnice

  • ponedjeljak, srijeda, petak 07:00 - 16:00
  • utorak, četvrtak 07:00 - 19:00