Login

Narodna knjižnica "Hrvatski skup"

21412 Pučišća, Trg Hrvatskog skupa 10
tel. 021/633-533
fax. 021/718.362
e-mail: hrvatski-skup@st.htnet.hr

ravnateljica: Zorka Martinić

Iz povijesti knjižnice
Prva hrvatska čitaonica na Braču, među prvima u Dalmaciji, osnovana je u rujnu 1868. u Pučišćima pod imenom Hrvatski skup, a na inicijativu tadašnjeg pučiškog župnika don Petra Lukšića i glavara pučiškog Mihovila Mora. Kao kulturno-prosvjetna ustanova, čitaonica je bila ishodište nacionalnog duha, mjesto gdje se širila svijest o nacionalnoj samosvojnosti i identitetu te hrvatskom jeziku u vrlo nepovoljnim političkim prilikama. Moto čitaonice bio je i ostao: “Česta kaplja kamen dube”. Neposredno nakon osnivanja Hrvatski skup je, navodi povjesničar D. Vrsalović u knjizi Povijest otoka Brača, "sabrao 200 članova koji su imali na raspolaganju 7 hrvatskih novina, 6 talijanskih, 1 englesku, 2 njemačke i podosta ostalih knjiga beletrističkog karaktera."
Na temeljima te čitaonice 1988. godine pokrenuta je novoosnovana Narodna knjižnica Hrvatski skup.
Odlukom Općinskog vijeća Pučišća, od 1. siječnja 2004. godine (15 godina od svečanog osnivanja), Narodna knjižnica Hrvatski skup Pučišća je samostalna ustanova, a do tada je bila dio Centra za kulturu Brač.
Ukupan prostor Knjižnice čine dvije prostorije (36 m2 + 9 m2). Na tom prostoru smještena su tri odjela: Odjel za odrasle, Dječji odjel (potpuno neuvjetan) i Studijska čitaonica s referentnom zbirkom i Zavičajnom zbirkom. Zavičajna zbirka se sastoji od različite građe (separata, monografija, spisa, zbornika, časopisa, rukopisa, audio-vizualne građe...) koja je na bilo koji način vezana za Pučišća odnosno Brač. Zbirka broji oko 400 jedinica građe. Knjige se posuđuju po načelu potreba i želja korisnika te prema osobnoj prosudbi.
Knjižnica raspolaže s preko 15500 svezaka knjiga, grafičkih mapa, rukopisa i inih publikacija. Broj korisnika stalno raste i, premda mala otočna sredina, broj korisnika je uvijek iznad knjižničnih standarda, u 2003. gotovo 14% posto stanovništva općine Pučišća ( 300 članova) bilo je članom Knjižnice.
Nije zanemariv njezin značaj i u turističkom razvoju Pučišća; uvođenje ljetne iskaznice po povoljnijoj cijeni za goste Pučišća i pružanje informacija gostima (šezdeset ljetnih iskaznica i brojni zadovoljni neupisani gosti - korisnici).
Knjižnica također sudjeluje u pripremi i izvedbi programa proslave blagdana sv. Jeronima, zaštitnika Pučišća i Dana općine Pučišća; Pučiškog kulturnog ljeta, koji je iz godine u godinu svojim opsegom i kvalitetom zamijećen ne samo na Braču nego i šire; kao i drugim kulturnim događanjima na području Općine, kako zimi tako i ljeti, te je slobodno možemo nazvati i kulturnim središtem Općine.
Knjižnica je usvojila krilaticu prve hrvatske čitaonice na Braču «Hrvatski skup» u Pučišćima: “Česta kaplja kamen dube” s namjerom približiti knjigu korisniku, senzibilirati ga za pisanu riječ odnosno što brže i točnije informirati korisnika o dostignućima na svim područjima ljudskog djelovanja i stvaranja.

Korisnicima su u knjižnici na raspolaganju časopisi: Glos sa škrop, Klesarstvo i graditeljstvo, Priroda, Dijete i društvo i Sušačka revija

Korisnicima je besplatno na raspolaganju 1 računalo za pristup nternetu

Knjižnica oranizira brojne kulturno-animacijske aktivnosti za odrasle i za djecu među ističu u 2007. godini:

 • organizirani posjeti dječjih vrtića «Pučišća» iz Pučišća, Pražnica i Gornjeg Humca kao i djece područnih škola Pražnica, Gornji Humac i Osnovne škole Pučišća
 • Glagoljaški vikend u Pučišćima od 4. do 6. svibnja
 • Tjedan otvorenih vrata od 23. 9. do 30. 9.  uz Dan općine Pučišća i blagdana sv. Jere, zaštitnika župe
 • Mjesec hrvatske knjige 2007. - od 15. listopada do 15. studenoga
 • radionice: Glagoljske naušnice od kože; Glagoljske ogrlice od svile (u OŠ Pučišća); Izrada odabranog glagoljskog natpisa - izrada kamenih suvenira (u radionici Klesarske škole Pučišća)  
 • predavanje Darka Žubrinića Hrvatska glagoljska bašćina u kontekstu europske kulure

Link: službene stranice općine Pučišća

 


 

 

Odjeli knjižnice:

 • Odjel za odrasle
 • Odjel za djecu
 • Referentna zbirka
 • Zavičajna zbirka s posebnim dijelom Kamenarska zbirka

Godišnja članarina:

 • odrasli - 100,00 kn
 • djeca, studenti, umirovljenici i nezaposleni - 50,00 kn

Radno vrijeme za korisnike:

 • ponedjeljkom, srijedom i petkom od 14,00 do 19,00 sati
 • utorkom i četvrtkom od 8,00 do 13,30 sati
 • subotom od 8,00 do 12,00 sati