Login

Centar za kulturu - Narodna knjižnica i čitaonica Jastrebarsko

10450 Jastrebarsko, Franje Tuđmana 9
tel. 01/5520442
fax. 01/6281126
e-mail: knjiznica@czk-jastrebarsko.hr

Iz povijesti knjižnice

Društvo Jastrebarske čitaonice osnovano je 1. studenoga 1872. godine čime se obilježava početak organizirane knjižnične djelatnosti u Jastrebarskom koja se, uz manje prekide, odvija do danas. Narodna čitaonica započinje djelatnošću 1873. godine, a 1876. seli u prostor u kojemu je i danas. Osnovna djelatnost Čitaonice bila je upoznavanje članova s književnim djelima i događanjima u svijetu (putem novina i časopisa), organiziranje kulturnih i umjetničkih priredaba i predavanja. Društvo organizira i tombole, zabave, koncerte, društvene sastanke i poklade (od 1873.).Sačuvani su izvorni dokumenti o osnivanju Čitaonice (rukopisna pravila iz 1872., tiskana pravila iz 1873. i 1901.), koji reguliraju članstvo, upisninu i članarinu, a govore i o načinu posudbe knjiga i časopisa, o radnom vremenu Čitaonice. Neprekidan rad knjižnice može se rekonstruirati i iz dokumenata drugih jaskanskih društava toga doba. Od 1909. do prestanka rada Društva 60. godina 20. stoljeća. knjižnica djeluje pod nazivom Hrvatska čitaonica. Pripojenjem Centru za kulturu, u čijem je sastavu i danas, djeluje kao Narodna knjižnica i čitaonica Jastrebarsko.

Korisnicima su u knjižnici na raspolaganju novine i časopisi: Jaskanske novine, Halo Jaska, Meridijani.

Odraslim korisnicima je na raspolaganju jedno računalo za korištenje interneta, dok je za djecu otvorena kompjuterska radionica s 2 računala.

Knjižnica je organizirala književne večeri (Nino Škrabe: Ivana , Vlado Vlaisavljević: Neobjavljene pjesme, Ivan Borković – promocije knjiga). Organizirani su i posjeti knjižnici za vrtićke grupe i niže razrede osnovnih škola.


 

Odjeli:

  • Odjel za odrasle
  • Dječji odjel

Godišnja članarina:

  • 50 kuna

Radno vrijeme za korisnike:

  • ponedjeljak, srijeda i petak 8 - 14 sati
  • četvrtak 12 - 18 sati
  • treća subota u mjesecu 8 - 12 sati