Login

Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica

51262 Kraljevica, Frankopanska 1/a
tel. 051 282-099
fax. 051 282-099
e-mail: knjiznica.kraljevica@email.t-com.hr

ravnateljica: Milanka Gudac, dipl. knjižničarka

Narodna čitaonica Kraljevica osnovana je početkom veljače 1861. g. Pokrovitelj Čitaonice bio je barun Bartol Smaić,  a počasni članovi  Josip Juraj Strossmayer, dr. Franjo Rački, grof Julije Janković, barun Metel Ožegović i drugi. Čitaonica je bila žarište preporodnih ideja koje su se širile putem knjiga, časopisa i novina.  U okrilju Čitaonice ubrzo se otvara i knjižnica koja nosi ime Augusta Šenoe, u čast književniku koji je sa svojom obitelji često boravio u Kraljevici. Čitaonica je bila smještena u Dvorcu Frankopan, u istom prostoru gdje i danas djeluje Knjižnica. Godine 1883. odobrena su pravila Narodne čitaonice.
U razdoblju između dvaju ratova tajnik Čitaonice bio je ravnajući učitelj Juraj Turina koji je obilježio djelovanje Čitaonice od 1919. do 1934. g.
Za vrijeme Drugoga svjetskog rata rad Čitaonice zamire. U bombardiranju 1944. g. uništen je sav inventar Čitaonice i većina dokumenata o njezinu djelovanju. Po završetku rata 1945. g. rad Čitaonice se obnavlja. Tijekom 1953. g. Čitaonica preuzima fondove sindikalnih knjižnica. Od 1963. g., spajanjem riječkih gradskih knjižnica u jednu ustanovu – Gradsku biblioteku Rijeka, u istom je sustavu i Narodna čitaonica Kraljevica. Osamdesetih godina osniva se unutar Knjižnice i dječji odjel.
Novim ustrojstvom lokalne samouprave 1993. g. Narodna čitaonica Kraljevica ostaje izvan okrilja Gradske knjižnice Rijeka i prestaje s radom. Rad Knjižnice se obnavlja 1994. g. potpisivanjem Ugovora o pružanju knjižničarskih usluga s Gradskom knjižnicom Rijeka. Nakon preseljenja sjedišta Hrvatskoga glazbenog društva Zvijezda Danica 1999. g., započinje adaptacija i uređenje prostora Knjižnice, koji se od početnih 55 m² proširuje na ukupno 235 m².
U svibnju 2002. g. Knjižnica se registrirala kao samostalna ustanova. 

Korisnicima je na raspolaganju 12 naslova novina, tjednika i časopisa.

Knjižnične usluge: posudba i rezervacija građe, pretraživanje interneta, rad u čitaonici, fotokopiranje, međuknjižnična posudba

Knjižnični programi: tematske radionice za djecu predškolske i mlađe školske dobi, izložbe
 

 

Odjeli

  • dječji odjel
  • odjel za odrasle
  • čitaonica
  • multimedijalni odjel
  • izložbeni prostor

Godišnja članarina

  • 50 kn za sve kategorije korisnika

Radno vrijeme

ponedjeljak, srijeda, petak: 9 - 13.30 sati
utorak, četvrtak: 14 -19 sati
2. i 4. subota u mjesecu: 9 - 12 sati