Login

Gradska knjižnica Frane Petrića Cres

51557 Cres, Trg sv. Frane br. 8
tel. 051 571-054
fax. 051 571-054
e-mail: knjiznica-cres@ri.t-com.hr

ravnatelj: Stefano Negovetić, mag. bibl.

Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića Cres osnovana je 2007. g. kao samostalna knjižnica. Hrvatska pučka čitaonica u Cresu otvorena je u lipnju 1905. g. Za predsjednika je imenovan Nikola Bolmarčić. Čitaonica je najprije bila smještena u prostorima Gospodarsko-konzumnog društva, a potom od 22. studenoga 1908. g. u svečano otvorenome Narodnom domu. Čitaonica postaje kulturno središte i stjecište okupljanja žitelja Cresa.
Dolaskom talijanske uprave na otok Cres, dekretom se ukidaju sve hrvatske ustanove, među kojima i Čitaonica. Knjige su 1921. g. spaljene na trgu ispred zvonika, a dio ih je sačuvan zahvaljujući tome što su skrivene u nekorištenom dimnjaku kuće jedne creske obitelji.  Knjižnični rad zamire do 1945. g. kada se djelatnost djelomično obnavlja u prostorima Narodnog doma.
U sklopu kulturno-prosvjetnog društva Naša sloga 1954. g. osniva se Narodna knjižnica. Knjižnica se smješta u prostor na Narodnom trgu br. 3, sada Trgu Frane Petrića, a zatim još dva puta mijenja sjedište. Tijekom 1962. g. KPD Naša sloga prestaje s radom pa Knjižnica ostaje bez redovitih sredstava, samo s prihodima od članarina i dobrovoljnih priloga pa se 1968. g. zatvara i prostor namjenjuje drugim djelatnostima.
Dana 1. svibnja 1972. g. Društvo prijatelja Cresa otvara knjižnicu pod sadašnjim nazivom u prizemlju zgrade na Trgu Frane Petrića u prostoru od 47 m².  Knjižnica je tada organizirala i slanje knjiga autobusima u okolna mjesta, gdje su ih preuzimali učitelji i posuđivali korisnicima. Od 1986. g. Knjižnica je u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj.  Računalna obrada knjižnične građe primjenjuje se od 1995. g., a internet za korisnike od 1997. g. Dana 28. listopada 2005. g. Knjižnica se preselila na sadašnju lokaciju u prostor uređenog objekta spomeničke baštine - gotičkog lazareta. Planirana je i dogradnja koja, nažalost, do danas nije ostvarena a kojom bi prostor Knjižnice trebao iznositi 134 m².
Od 2007. g., izdvajanjem iz sastava POU Mali Lošinj, Knjižnica djeluje kao samostalna ustanova.

Uvjeti posudbe: 3 knjige na rok od 30 dana

Korisnicima je na raspolaganju 10 naslova novina, tjednika i časopisa.

Knjižnične usluge: posudba knjiga, rezervacija građe, pretraživanje CD ROMova i interneta, rad u čitaonici,  međuknjižnična posudba

Knjižnični programi: povremene kulturno-animacijske aktivnosti za djecu i odrasle

Poveznice

Grad Cres

Odjeli

  • odjel za odrasle
  • dječji odjel
  • studijska čitaonica
  • multimedijalni kutak

Godišnja članarina:

  • za djecu, studente, umirovljenike, nezaposlene - 40 kn
  • za ostale - 50 kn
  • mjesečna članarina - 15,00 kn

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak: 8.00 - 12.00; 15.00 - 19.00

subota: 8.00 -13.00