Login

Gradska knjižnica Pag

23250 Pag, Od špitala 1
tel. 023/611054
e-mail: gradska-knjiznica-pag@zd.t-com.hr

ravnateljica: Ljiljana Festini

Iz povijesti knjižnice
Gradska knjižnica Pag započela je radom na poticaj Prosvjetnog sabora SRH i uz financijsku potporu RSIZ-a u oblasti kulture s početnim knjižnim fondom od 2160 svezaka knjiga, a otvorena je za javnost polovicom siječnja 1981. godine. U početku je djelovala u sklopu SIZ-a kulture općine Pag, zatim u sklopu Centra za kulturu i informacije Pag, a 2004. godine konačno počinje djelovati kao samostalna ustanova.
 

U početku je bila smještena u vrlo neuglednom i skučenom prostoru od svega 50-ak kvadrata, no preseljena je u veći prostor od stotinjak kvadrata što je već postalo tijesno, s obzirom na to da je knjižni fond narastao na cca 28000 svezaka, a povećao se broj članova knjižnice - od početnih 250 na 586 članova od čega su više od polovice djeca. Valja istaknuti da je Gradska knjižnica Pag četvrta u Zadarskoj županiji po broju knjiga.

Knjižnica je smještena u prostoru od 100 m2

Godišnja članarina:

  • Odrasli  60,00 kuna
  • djeca 30,00 kuna

Radno vrijeme za korisnike:

  • PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK 12 - 19 h
  • UTORAK, ČETVRTAK 08 - 15 h
  • SUBOTA 08 - 13 h