Login

Narodna knjižnica Dugi Rat

21315 Dugi Rat, Trg kralja Tomislava 9
tel. 021/734610
fax. 021/734610
e-mail: knjiznicadugirat@gmail.com

v.d. ravnatelja: Katica Franić

Iz povijesti knjižnice
U Dugom Ratu postojala je stara knjižnica koja je otvorena krajem 70.  godina, a zatvorena je početkom Domovinskog rata. O njoj je sačuvano vrlo malo podataka tako da je teško utvrditi način na koji je funkcionirala. Nešto preostale građe je reinventarizirano i uvršteno u sadašnji fond. Današnja knjižnica je otvorena 2003. godine.

Korisnicima su u knjižnici na raspolaganju novine i časopisi: Slobodna Dalmacija, Maslina, National geografic junior

Odjeli i zbirke knjižnice:

  • Odjel za odrasle
  • Odjel za djecu
  • Zavičajna zbirka
  • Referentna zbirka

Godišnja članarina:  50,00 kn

Radno vrijeme za korisnike:

  • ponedjeljak, srijeda i petak od 08.00 do 14.00
  • utorak i četvrtak: od 14.00 do 19.30
  • prva subota u mjesecu: od 8.00 do 12.00