Login

POU Buje - Gradska knjižnica Buje

52460 Buje, Trg Josipa Broza Tita 6
tel. 052 773-538
fax. 052 772-023
e-mail: buje.knjiznica@gmail.com

voditeljica: Elisa Piuca u.z. Liza Jurišević

Iz povijesti knjižnice

Počeci knjižnične odnosno čitaoničke djelatnosti na području Bujštine datiraju od kraja 19. stoljeća kada je razvijena čitaonička djelatnost jedino na talijanskom jeziku i to osnutkom talijanske građanske čitaonica Societa del Casino 1889. g. Godine 1905. uspostavljena je čitaonica Gabinetto di lettura, namijenjena širokim radničkim i seljačkim slojevima, pa je iste godine njen naziv promijenjen u Circolo agricolo-operario con biblioteca popolare

Godine 1951. osnovano je Narodno sveučilište Bujštine i od tada u njegovom sastavu djeluje i Gradska knjižnica, nastala iz Čitaonice Prosvjetnog vijeća kotara Buje osnovane 1949. g. 

Narodno sveučilište se 1955. g. transformira u društvenu ustanovu te pokreće rad kina i ostalih obrazovnih i kulturnih djelatnosti. Šezdesetih godina, uz kino predstave, organizira se i pokretna knjižnica koja obilazi okolna mjesta. Godine 1979. renovira se zgrada Sveučilišta pa i Knjižnica dobiva svoj prostor.

Narodno sveučilište Buje se 1995. godine osamostaljuje i mijenja naziv u Pučko otvoreno učilište Buje. Tada se tek počinje značajnija pažnja pridavati knjižničnoj djelatnosti: 1996. se zapošljava stručna osoba na puno radno vrijeme, redovita je nabava novih naslova knjiga, započinje informatizacija poslovanja, pokreću se aktivnosti za djecu, predavanja, predstavljanja knjiga i autora.

 

Knjižnica je smještena u prizemlju zgrade Učilišta, u prostoru veličine 100 m² od čega se 42 m² odnosi na čitaonicu u kojoj se održavaju izložbe, igraonice za djecu, predavanja, gostovanja književnika i slično, a ujedno je i prostor za studijski rad.

Usluge Gradske knjižnice Buje  koriste i stanovnici općina Grožnjan, Brtonigla i Oprtalj.

Knjižnica nabavlja sljedeće novine i časopise: Glas Istre, Globus, Nova Istra, Zarez, Društvena istraživanja, Meridijani, Bujština.

Korisnicima su besplatno na raspolaganju dva računala za pretraživanje interneta.

Knjižnica organizira kulturno-animacijske aktivnosti za odrasle i za djecu među kojima se izdvajaju: "Čitajmo i igrajmo se zajedno" radionice za roditelje i djecu, predstavljanje knjiga i autora u Mjesecu hrvatske knjige, predavanja, predstavljanje autora s Bujštine, suradnja s Maticom hrvatskom Umag, Proljetni natječaj.
 

Poveznice
Grad Buje 

Odjeli knjižnice:

  • Odjel za odrasle korisnike
  • Dječji odjel sa zbirkama knjiga za djecu i mlade
  • Studijski odjel s čitaonicom, zavičajnom i referentnom zbirkom

Godišnja članarina

  • djeca, studenti i umirovljenici: 50,00 kn
  • odrasli: 70,00 kn

Radno vrijeme za korisnike

ponedjeljak, srijeda: 12.00 - 19.00

utorak, četvrtak i petak:  9.00 -16.00 

subota, nedjelja: zatvoreno