Login

Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava

42250 Lepoglava, Ulica hrvatskih pavlina 7
tel. 042/792-742
e-mail: knjiznicalepoglava@gmail.com

ravnateljica: Margareta Geček, mag.oec.,mag.bibl.

Iz povijesti knjižnice

Gradska knjižnica u Lepoglavi s prekidima djeluje od 1961. godine, područni odjel u Lepoglavi ivanečka knjižnica otvara 6. travnja 1971. godine. Spletom okolnosti, novonastala se knjižnica nalazila u istoj zgradi gdje je, nakon mnogih seljenja, i danas.

Godine 1991. knjižnica u Lepoglavi dobiva na korištenje prostor u prizemlju Osnovne škole Ante Starčevića u Lepoglavi, no nakon dogradnje škole ponovno je preseljena u novi prostor koji je dijelila sa školskom knjižnicom i koji nikako nije bio adekvatan. Sama činjenica da je gradska knjižnica implementirana u školu psihološki je negativno djelovala na odrasle članove i studente čije zahtjeve ona nikako nije mogla zadovoljiti. Knjižnica je tijekom školske godine bila otvorena dva dana od 7 do 15 sati i dva dana od 12 do 19 sati. Dodatni je hendikep predstavljala činjenica što se knjižnica stalno morala prilagođavati radnom vremenu škole. Lepoglavska je narodna knjižnica, u periodu od 1991. do 2009. godine, djelovala u prostoru Osnovne škole Ante Starčevića Lepoglava te se očekivalo da preuzme ulogu i školske knjižnice. Knjižnica je bila samostalna, tj. još uvijek u sklopu ivanečkog sveučilišta, ali djelovala je u zgradi škole. Iako u ovom periodu knjižnična djelatnost trpi zbog nedostatka prostora; nemogućnost proširivanja zbirke obzirom na premali i skučeni prostor u kojem je djelovala, nemogućnost održavanja kulturnih djelatnosti osim najosnovnijih ... sve to nije spriječilo knjižnicu da i dalje radi sukladno Standardu za školske knjižnice, a kroz odgojne i obrazovne, stručne knjižnične te kulturne i javne djelatnosti, a jednako tako radi sukladno Standardima za narodne knjižnice, a kroz nabavu, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja i posudbe građe te protoka informacija, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe, informacijskih pomagala i izvora, kao i vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima, te o poslovanju. Iako ograničena prostorom knjižnica zadovoljava potrebe korisnika dječjeg uzrasta kroz informatičke sadržaje; besplatan internet, kreativne radionice u manjim grupama, literarne grupe, čitateljski klub. Također, knjižnica zadovoljava informacijske potrebe kroz pružanje i korištenje informacija u kontekstu rješavanja problema, učeći djecu kako pronaći informaciju i kako je koristiti na razumljivi način.

Od 1971. do 2000. godine knjižnica u Lepoglavi djelovala je kao područna knjižnica Knjižnice i čitaonice “Mladost“ u Ivancu. Osamostaljenjem postaje samostalna ustanova Grada Lepoglave. Od tada je obveza Grada, njezinog osnivača, osigurati joj primjerene uvjete za rad i počinje izrada potrebne dokumentacije za budući Dom kulture gdje je knjižnica trebala dobiti adekvatan prostor za svoj rad. Smjernice budućeg razvoja naznačene su još 2006. godine kada je otvoren euro – infopunkt, a svečanosti je prisustvovalo 15 ambasadora i predstavnika država članica Europske unije. Do dugo očekivanog preseljenja knjižnice u preuređeni prostor nekadašnje sportske dvorane u Ulici hrvatskih pavlina 7, došlo je 13. ožujka 2009. godine. Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava 2009. godine dobiva svoj prostor, odvaja fond od školske knjižnice i time postaje isključivo narodna knjižnica. Smještena u samome centru grada s parkirnim mjestima, adekvatnim prilazom i na idealnoj lokaciji što se tiče korisnika, građanstva, ali i turista. Pružanjem informacijskih usluga, nabavom i sveukupnim radom knjižnica zadovoljava potrebe korisnika u zajednici i šire.

Za knjižnicu je posebno osmišljen prostor u prizemlju Turističko kulturno – informativnog centra. Tu se nalazi posudbeni odjel za djecu i odrasle, radni prostor za korisnike opremljen suvremenim računalima, radni prostor za knjižničara s malim priručnim spremištem, a na katu je predviđena čitaonica sa zbirkom na različitim medijima, te velik prostor za različita kulturna događanja. Novi je prostor veličine 400 m2 i prilagođen slabije pokretnim osobama. Zanimljivo je za spomenuti kako je veliki dio knjižničnog fonda prebačen u novu knjižnicu uz pomoć brojnih učenika osnovnih škola te mještana koji su sudjelovali u preseljenju oblikujući „živi lanac“. Nakon toga je slijedio otpis građe u ivanečkoj knjižnici i upis kompletnog novog inventara u lepoglavskoj knjižnici. Novi inventar, odvojeni prostori za posudbu knjiga, čitaonica i galerijski prostor danas su glavni aduti knjižnice koja je prerasla u pravi suvremeni knjižnično – informacijski centar. Knjižnica se koristi sredstvima Grada, Ministarstva kulture Republike Hrvatske te vlastitim sredstvima; uz bogatu referentnu zbirku vodi i zavičajnu zbirku. Svake se godine ostvaruje bogat program igraonica, predavanja, radionica i nastupa bilo u vlastitoj organizaciji ili u posuđivanju prostora udrugama ili organizacijama u provođenju svojih kulturnih, zabavnih ili sportskih djelatnosti.

Korisnicima dostupni časopisi i novine: Večernji list, Jutarnji list, Varaždinec, Gloria, Sensa,  Doktor u kući, Globus, Gospodarski list, Vita, Lepoglavski list

Odjeli knjižnice:

Godišnja članarina:

  • Djeca vrtićkog uzrasta 4 Eur,
  • Učenici osnovnih i srednjih škola i studenti 9 Eur,
  • zaposleni 12 Eur,
  • umirovljenici 7 Eur,
  • jednokratna članarina 2 Eur,
  • nezaposleni 3 Eur

Radno vrijeme za korisnike:

  • ponedjeljak, srijeda i petak 8-15 sati,
  • utorak i četvrtak 12-19 sati