Login

Javna gradska ustanova Gradska knjižnica Sinj

21230 Sinj, Glavička bb
tel. 021/821283
fax. 021/821283
e-mail: gk-sinj@st.t-com.hr

ravnateljica: Mladenka Macan

Iz povijesti knjižnice
U preporodnim nastojanjima u Sinju je osnovana Narodna Cetinska čitaonica 1867. godine.
Gradska knjižnica u Sinju osnovana je 1946. godine. Djelovala je na više lokacija u gradu koje nisu udovoljavale potrebama korisnika. Godine 1986. preseljena je u zgradu Doma mladih. Od tada je djelovala u sastavu Narodnog sveučilišta.
Na temelju Zakona o knjižnicama Gradsko vijeće donijelo je 11. svibnja 1998. godine Odluku o izdvajanju Gradske knjižnice iz sastava Sveučilišta i osnivanju Gradske knjižnice Sinj kao samostalne ustanove. Knjižnica je sada smještena u prostoru bivšeg Doma mladih. To je prostor koji je dobila na korištenje od grada Sinja. Prostor je nepravilnog oblika. U centralnom dijelu je smješten pult i čitaonica. Nepravilnost prostora omogućuje jednostavnu podjelu Odjela za odrasle i Odjela za djecu. Ona pruža usluge građanima Sinja, te općinama Hrvace i Otok. Informatizacijom poslovanja od 2000. godine znatno je podigla kvalitetu svojih usluga.

Korisnicima su u knjižnici na raspolaganju novine i časopisiVijenac, Zarez, Jutarnji list, Cetinska vrila, Brnaška strana, Priroda, Jezik, Okoliš, Turizam

Korisnicima su na raspolaganju dva računala za pretraživanje interneta, a cijena je 12 kn/h.

Knjižnica organizira povremeno kulturno-animacijske aktivnosti za odrasle i za djecu, a naročito u vrijeme održavanja alkarskih svečanosti i Velike Gospe te Mjeseca hrvatske knjige.

Link:
Službene stranice grada Sinja
Sinjska Alka

Odjeli knjižnice:

  • Odjel za odrasle
  • Odjel za djecu
  • Zavičajna zbirka

 
Godišnja članarina: 70,00 kn


Radno vrijeme za korisnike:  od 8,30 do 19,00 sati