Login

Gradska knjižnica Orahovica

33515 Orahovica, Trg pl. Mihanovića 1
tel. 033 673 629
e-mail: gradska.knjiznica.orahovica@vt.t-com.hr

ravnatelj: Ante Todorić

Na temelju fotokopije dokumenta Pravila čitaonice orahovačke iz 1877. godine može se ustanoviti početak knjižnične djelatnosti u Orahovici. Iz dokumenta iščitavaju se podaci o posjedovanju hrvatskih i njemačkih časopisa i vrlo strogih uvjeta primanja u članstvo čitaonice. Stari sugrađani svjedoče (postoji i fotografija) da je 20. godina 20. stoljeća u čitaonici bio smješten jedan ogromni radio aparat sa slušalicama, pomoću kojeg se, uz naplatu, moglo slušati strane radio programe.

Nakon 2. svjetskog rata osnivani su kotari u svakom većem mjestu. Svaki kotar bio je dužan formirati narodnu knjižnicu, pribaviti fond knjiga i financirati jednog knjižničara.

Godine 1954. u Orahovicu je stigla mlada knjižničarka Đurđica Dević koja je godinu dana prije toga pohađala tečaj bibliotekarstva u Zagrebu i dobila svjedodžbu. Po dolasku u Kotarsku knjižnicu u Orahovici radi kao knjižničar i edukator u susjednim mjestima.

Već slijedeće godine ukinut je kotar, a time je prestalo financiranje radnog mjesta knjižničara. Đurđica Dević je potom otišla na radno mjesto tajnice osnovne škole, gdje je ostala do mirovine, ali je i dalje bez naknade u poslijepodnevnim satima nastavila raditi u knjižnici. Ona je uvela i prvu knjigu inventara sa svim stručnim oznakama po Numerus curensu.

Fond od oko 1700 svezaka je preseljavan više puta, a sve do 70. godina u njemu je radilo honorarno više sugrađana. Dokumetacija o tom periodu ne postoji, osim knjige inventara. Nakon ukidanja Kotara mijenja se i ime Kotarska knjižnica u Kulturno prosvjetno društvo "Vladimir Nazor" - Knjižnica i čitaonica.

Sedamdesetih godina osnivaju se SIZ-ovi. Knjižnica je pripojena Narodnom sveučilištu "Robert Domany", u čijem sastavu ostaje do 1992. godine kada postaje samostalna ustanova. U jesen 1985. godine fond knjižnice preseljen iz Vatrogasnog doma u bivšu zgradu dječjeg vrtića, a  1989. godine. nakon izlaska Općine iz secesijskog dvorca u velikom parku za knjižnicu je odobrena jedna polovica tog prostora.

Danas knjižnica radi pod nazivom Gradska knjižnica Orahovica.

Odjeli knjižnice:

  • Odjel za djecu s čitaonicom
  • Odjel za odrasle s čitaonicom

Godišnja članarina:

  • za učenike i studente: 60,00 kn
  • za odrasle: 80,00 kn

Radno vrijeme:

  • od ponedjeljka do petka: od 8,00h do 16,00h