Login

Narodna knjižnica i čitaonica Bribir

51253 Bribir, Bribir 31
tel. 051 248-103
fax. 051 248-030
e-mail: zjk@vinodol.hr

ravnateljica: mr.sc.Željka Jurčić-Kleković

Narodna čitaonica u Bribiru osnovana je 26. ožujka 1883. g. Prvi predsjednik Čitaonice bio je svećenik Petar Car.
Već 1927. g. nabavljen je prvi radioaparat sa slušalicama. Dolaskom Tome Strizića na mjesto knjižničara i člana upravnog odbora 1931. g. intenzivira se društveni život.  Od jeseni 1938. do proljeća 1939. g. organiziran je tečaj esperanta i održano više predavanja. Godine 1941. Čitaonica prestaje s radom. Veći dio fonda i dokumentacije uništen je za vrijeme rata.
Godine 1945. obnavlja se rad Čitaonice. Od 1950. do 1971. g. djeluje pod nazivom Čitaonica i knjižnica Tomo Strizić.
Knjižnica je 1979. g. dobila Zlatnu plaketu 16. travanj Općine Crikvenica a 1980. g. Diplomu Pavao Markovac. Godine 1981. Knjižnica seli u prostor veličine 68 m² u kojem djeluje do polovice 2003. g. 
U sastav Narodnog sveučilišta Crikvenica Knjižnica ulazi 1985. g. a 1997. g. u sastav Centra za kulturu Mihovil Kombol Bribir. Od 2000. g. djeluje kao samostalna ustanova.
Dana 12. srpnja 2003. g. Knjižnica je otvorena u obnovljenom i novoopremljenom prostoru nekadašnje osnovne škole, ukupne površine 277 m² .
 

Knjižnične usluge: posudba i rezervacije građe, fotokopiranje, skeniranje i ispis materijala, rad u knjižnici, međuknjižnična posudba, pretraživanje interneta i e-kataloga, informacijski upiti

Knjižnični programi: predstavljanja knjiga, likovne izložbe, književne večeri i druge prigodne manifestacije, kulturno-animacijske aktivnosti za djecu, čitateljski klub

Knjižnica ima razvijenu izdavačku djelatnost.

 

Odjeli

  • dječji odjel s kutkom za predškolce
  • odjel za odrasle
  • zavičajna zbirka
  • dvorana za kulturne programe
  • izložbeni prostor

Godišnja članarina

  • za odrasle i djecu: 50 kuna
  • obiteljska članarina: 100 kuna

Radno vrijeme za korisnike

ponedjeljka, srijeda, petak : 14,00-20,00
utorak, četvrtak : 9,00-15,00