Spalatina-digitalizirana zavičajna zbirka

U okviru projekta digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe, koji je 2007. godine pokrenulo Ministarstvo kulture RH u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Hrvatskim državnim arhivom te Muzejskim dokumentacijskim centrom, Gradska knjižnica Marka Marulića 2009. je godine započela s digitalizacijom građe Zavičajne zbirke Spalatina.

Projekt je motiviran je potrebom lakšeg (udaljenog) pristupa korisnika raznolikoj i vrijednoj zavičajnoj građi, njenom popularizacijom, te zaštitom izvornika od prekomjernog korištenja. Prilikom odabira građe naglasak je bio na zavičajnom nasljeđu zapisanom u vrijednim djelima splitskih autora, temama od lokalnog značaja ili djelima tiskanim u prvim
splitskim tiskarama. Svaka od ovih jedinica građe ima svoju dokumentarnu vrijednost, a raznolike teme
koje su u njima obrađene osvjetljavaju društvenu i kulturnu prošlost Splita.

Nakon snimanja, građa je obrađena postupkom optičkog prepoznavanja znakova, čime je njen sadržaj postao računalno čitljiv. Građa je korisnicima dostupna putem mreže u Flash formatu, a sav je tekst pretraživ.

Vrsta građe:
knjige, novine, časopisi, rukopisi, karte, notna građa, razglednice, fotografije, video zapisi
Format:
flash format
Jezik:
hrvatski
Dostupnost:
online