Dokumenti


Zakoni
Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09)
Zakon o ustanovama ((NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/0487/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN  103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03)
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03)

Standardi
Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (sa standardima za pokretne knjižnice - bibliobuse) (NN 58/99)

Pravilnici
Pravilnik  o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12), izmjene (NN 44/13; 91/13)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11), izmjene (NN 16/14)
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11), izmjene (NN 130/13
Pravilnik o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 37/01 ; 4/08)
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03)
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
 
Međunarodni dokumenti
Dynamic Action Plan for the EU co-ordination of digitisation of cultural and scientific content'. (tekst)
IFLA UNESCO Internet Manifesto Guidelines (tekst)
IFLA UNESCO Manifest za digitalne knjižnice (http://www.ifla.org/files/assets/digital-libraries/documents/ifla-unesco-digital-libraries-manifesto-hr.pdf
 

Ostalo
Nacrt STRATEGIJE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSTVA 2016.–2020. (http://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1850)