VirKo - digitalna knjižnica Gradske knjižnice Ivan Vidali, Korčula

Kratica dolazi od imena projekta digitalizacije korčulanske kulturne baštine Virtualna Korčula, utemeljenoga u 2017. godini u suradnji korčulanske gradske knjižnice i Arhivskog sabirnog centra Korčula – Lastovo, a pridružuje mu se i Gradski muzej Korčula.

Cilj projekta je osigurati zaštitu vrijednih izvornika, povećati dostupnost baštinske građe, osigurati veću vidljivost baštinskih ustanova u lokalnoj zajednici i šire, poboljšati kulturno-turističku promociju Korčule, stvoriti nove sadržaje i usluge, potaknuti znanstveno-istraživački rad na revalorizaciji materijalne i nematerijalne baštine otoka Korčule.

Za izgradnju virtualne knjižnice brinu knjižničari korčulanske knjižnice uz pomoć osoblja Arhiva i Gradskog muzeja. Građa se odabire za digitalizaciju uz procjenu njena značaja za lokalnu povijest, te potreba i interesa korisnika.

Vrsta građe:
serijske publikacije, knjige, rukopisi, razglednice, fotografije
Format:
Jezik:
Dostupnost: