Fran Galović online-digitalizirana književna građa Frana Galovića

Projekt Fran Galović Online nastao je u okviru projekta Digitalizacija zavičajne kulturne baštine, koji od 2007. provodi Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica, te projekta digitalizacije Hrvatska kulturna baština, koji provodi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Cilj projekta je upoznati javnost s osobom i djelom Frana Galovića, književnika hrvatske moderne, korištenjem najsuvremenije informacijsko-komunikacijske tehnologije i postupaka digitalizacije u svrhu najšire dostupnosti i zaštite tiskane građe.

informacijsko-komunikacijske tehnologije i postupaka digitalizacije u svrhu najšire dostupnosti i zaštite tiskane građe.

Fran Galović je rođen nedaleko od Koprivnice u selu Peteranec 1887. godine, a poginuo je na samom početku Prvog svjetskog rata 1914. godine u Mačvi, Srbija. Za života je uspio objaviti svega četiri omanje knjge, a tek posthumo objavljena su mu opsežna izdanja sabranih djela, te brojna izdanja pojedinih djela.

Vrsta građe:
knjige, fotografije, dokumneti
Format:
JPG, WAV format
Jezik:
Dostupnost: