Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani

   
adresa:
Trg hrvatskih branitelja 14
44322 Lipovljani
županija:
Sisačko-moslavačka županija
 
v. d. ravnateljice:
Marica Tisaj
telefon:
044 676-022
telefaks:
 
e-mail:
knjiznica-novska@email.t-com.hr
www:
www
e-katalog:
-
     

<< povratak