Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani

   
adresa:
Trg hrvatskih branitelja 14
44322 Lipovljani
županija:
Sisačko-moslavačka županija
 
ravnateljica:
Marita Štelma
telefon:
044 676-022
telefaks:
 
e-mail:
knjiznica.lipovljani@gmail.com
www:
https://lipovljani.hr/knjiznica/
e-katalog:
-
     

<< povratak