Knjižnica i čitaonica Kotoriba

   
adresa:
Kralja Tomislava 121
40329 Kotoriba
županija:
Međimurska županija
 
voditelj:
Mario Friščić
telefon:
040/682-887
telefaks:
 
e-mail:
knjiznica@kotoriba.hr
www:
http://www.kotoriba.hr/knjiznica_i_citaonica.html
e-katalog:
-
     

<< povratak