Gradska knjižnica „Mato Lovrak“ Grubišno Polje

   
adresa:
Ivana Nepomuka Jemeršića 1
43290 Grubišno Polje
županija:
Bjelovarsko-bilogorska županija
 
ravnateljica:
Ivana Ledić
telefon:
043 485 016
telefaks:
043 485 270
 
e-mail:
knjiznica.gp@gmail.com
www:
http://www.gkml.hr/
e-katalog:
http://library.foi.hr/m3/k.aspx?B=85
     

<< povratak