Općinska knjižnica "Hrvatska sloga"

   
adresa:
Ulica Stjepana Radića 1
21330 Gradac
županija:
Splitsko-dalmatinska županija
 
ravnateljica:
Mandalena Sinković Pavlović
telefon:
021/697366
telefaks:
021/697549
 
e-mail:
opcinska.knjiznica.hrvatska.sloga.gradac@st.t-com.hr
www:
https://okhsg.hr/
e-katalog:
http://library.foi.hr/lib/index.php?B=58
     

<< povratak