Gradska knjižnica i čitaonica "Viktor Car Emin" Opatija - Knjižnica Matulji

   
adresa:
Trg maršala Tita 11
51211 Matulji
županija:
Primorsko-goranska županija
 
voditeljica:
Rosana Zuljani, dipl. knjižničarka
telefon:
051 276-761
telefaks:
051 711-511 (Opatija)
 
e-mail:
gk-v.c.emin@ri.t-com.hr
www:
http://www.gk-opatija.hr/hr/ogranci/knjiznica-matulji/
e-katalog:
http://opatija.zaki.com.hr/
     

<< povratak