Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali

   
adresa:
23281 Sali, Dugi otok
23281 Sali
županija:
Zadarska županija
 
ravnatelj:
Ante Mihić
telefon:
023377597
telefaks:
 
e-mail:
saljska.knjiznica@gmail.com
www:
www
e-katalog:
http://161.53.142.3/lb01/search.html
     

<< povratak