Narodna knjižnica Virje

   
adresa:
Trg Stjepana Radića 1
48326 Virje
županija:
Koprivničko-križevačka županija
 
v.d. ravnateljica:
Ivanka Ferenčić Martinčić
telefon:
048/897095
telefaks:
 
e-mail:
narodna.knjiznica.virje@kc.t-com.hr
www:
http://www.narodna-knjiznica-virje.hr
e-katalog:
http://www.narodna-knjiznica-virje.hr/e-katalog
     

<< povratak