Knjižnica i čitaonica Goričan

   
adresa:
Trg sv. Leonarda 22
40324 Goričan
županija:
Međimurska županija
 
voditeljica:
Sanja Glavak
telefon:
040/601-191
telefaks:
 
e-mail:
knjiznica@gorican.hr
www:
http://gorican.hr/knjiznica-citaonica-gorican.html
e-katalog:
http://195.29.186.250/
     

<< povratak