Gradska knjižnica Rijeka - Županijski bibliobus

   
adresa:
Matije Gupca 23
51000 Rijeka
županija:
Primorsko-goranska županija
 
voditelj:
Ivan Čermelj, dipl. knjižničar
telefon:
098/9832498
telefaks:
 
e-mail:
zupanijski.bibliobus@gkri.hr
www:
http://gkr.hr/
e-katalog:
http://katalog.gkr.hr
     

<< povratak