Gradska knjižnica Otok

   
adresa:
Trg kralja Tomislava 6/a
32252 Otok
županija:
Vukovarsko-srijemska županija
 
ravnateljica:
Marijana Barnjak Jelić
telefon:
099 772 92 60
telefaks:
032 394 120
 
e-mail:
knjiznica@otok.hr
www:
http://gko.hr/
e-katalog:
http://library.foi.hr/m3/k.aspx?B=72
     

<< povratak