Narodna knjižnica "Silvije Strahimir Kranjčević" Vrhovine

   
adresa:
Senjska 60
53223 Vrhovine
županija:
Ličko-senjska županija
 
ravnatelj:
Miroslav Mašić
telefon:
053 775-010
telefaks:
053 775-601
 
e-mail:
zamjenik.nacelnik@vrhovine.hr
www:
www
e-katalog:
-
     

<< povratak