Općinska narodna knjižnica Drenovci - Ogranak Rajevo Selo

   
adresa:
Zrinskih i Frankopana 56
32261 Drenovci
županija:
Vukovarsko-srijemska županija
 
telefon:
032 335 501
telefaks:
 
e-mail:
kontakt@knjiznica-drenovci.hr
www:
http://www.knjiznica-drenovci.hr/ogranak-rajevo-selo/
e-katalog:
https://library.foi.hr/m3/k.aspx?B=89
     

<< povratak