Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Samobor

Zavičajna zbirka prikuplja svu knjižnu i neknjižnu građu koja se u bilo kojem smislu odnosi na zavičaj, odnosno:
publikacije objavljene na području Samobora i okolice;
publikacije građana Samobora i okolice izdane bilo gdje u svijetu, sve što je publicirano o Samoboru i o građanima Samobora bilo gdje u svijetu.

Sadržaj Zavičajne zbirke obuhvaća cijeli život lokaliteta kojem pripada: povijest, topografiju, socijalnu, ekonomsku i političku strukturu, znamenite građane, umjetničko stvaralaštvo, prirodna obilježja, tradiciju, običaje …
Danas ona obuhvaća fond od oko 1500 svezaka knjižne građe (monografija, vodiča, pjesničkih i proznih zbirki, romana, studija, putopisa …) te oko 1300 jedinica neknjižne građe (razglednica, fotografija, letaka, kataloga izložbi, pozivnica, plakata, topografskih karata, likovnih mapa ….). Donacijom, Knjižnica prikuplja i sav lokalni tisak s područja Samobora i Svete Nedelje koji se redovito uvezuje. Vrijedno se čuvaju i sve novine ili članci koje donose napise o Samoboru ili Samoborcima.
Zavičajna zbirka sve više postaje arhivom jer se prikupljaju i stari uporabni te ukrasni predmeti, slike, skulpture…
Građa zbirke često se koristi u pripremi prigodnih obljetničkih i tematskih izložbi, književno-promotivnih programa, a pojedina zanimljiva i vrijedna djela objavljuju se u pretisku.

više informacija: http://www.gks.hr/page.asp?pageID=5