Possegana

Zavičajna zbirka Possegana osnovana je 1985. godine. Ova zbirka kontinuirano čuva i daje na korištenje u okviru Knjižnice građu vezanu uz zavičaj. Zbirka ima preko 1600 svezaka knjiga vezanih uz grad Požegu, Požeško-slavonsku županiju, znamenite osobe povezane sa zavičajem, zbirku periodike, tiskovni materijal, elektroničku građu, kartografsku građu, filmsku građu, grafičke mape, slike, glazbenu građu. Najveću vrijednost čine originalni primjerci knjiga Antuna Kanižlića, Miroslava Kraljevića, ostavština Ivše Bošnjaka Dragovačkog, ostavština Zlate Kolarić-Kišur, Knjižnica Julija Kempfa, Knjižnica Franje Cirakija, rukopisi znamenitih Požežana i djela drugih pisaca koji su vezani uz Požegu.

Na poveznici http://www.gkpz.hr/home/digitalna-bastina/ nalazi se digitalizirana baština Zavičajne zbirke "Possegana" koja okuplja na jednom mjestu digitalne reprodukcije vrijedne i rijetke građe pohranjene u zbirkama i odjelima Gradske knjižnice.

više informacija: http://www.gkpz.hr/odjeli/studijski/zbirke/zavicajna-zbirka-possegana