Insulana

Zavičajna zbirka postoji u sklopu Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec (prije “Knjižnice i čitaonice Čakovec”) od 1978. godine, a nazvana je INSULANA prema starorimskom nazivu za Međimurju, koji je glasio “INSULA MURO-DRAVANA”.

Zavičajna zbirka obuhvaća bibliotečni materijal koji se u bilo kom smislu odnosi na zavičaj.
Sadržajni motivi djela prikupljenih u zbirci, nude nam sliku o Međimurju, njegovoj povijesti, prirodi, topografiji, socijalnom stanju, ekonomskoj
i političkoj strukturi, kulturnom stvaralaštvu, životu znamenitih ljudi, narodnim običajima. Fond zavičajne zbirke sadržajno obuhvaća publikacije objavljene na teritoriju Međimurja, publikacije autora s područja Međimurja, publikacije drugih autora koji se sadržajno odnose na Međimurje, ostala građa lokalnog karaktera.

Fond zbirke je većim dijelom formiran prikupljanjem poklona građana, posebice stara građa, dok se novija nabavlja kupnjom, poklonom autora ili obaveznim primjerom.
Prikupljanje građe obavlja se i otkupom iz antikvarijata, internet aukcija i dr.

Uvjeti korištenja

Fond zavičajne zbirke ne posuđuje se izvan Knjižnice i može se koristiti isključivo u Knjižnici u vrijeme rada voditelja Zavičajne zbirke.
Duplikati građe koja se nalazi u zavičajnoj zbirci, ako ih Knjižnica posjeduje, nalaze se u općem fondu knjižnice i mogu se posuđivati prema općim pravilima posudbe.


 

više informacija: http://www.kcc.hr/zavicajna-zbirka/