Bjelovariana

Bjelovariana je zavičajna zbirka Narodne knjižnice "Petar Preradović" Bjelovar koja skuplja, obrađuje, čuva, daje na korištenje i prezentira tiskanu ili na drugi način umnoženu građu o zavičaju. Utemeljena je 1975. godine.

Danas je Bjelovariana najsveobuhvatnija bibliografska baza podataka o Bjelovaru i njegovoj okolici. Ona odražava cjelokupan život ovog lokaliteta, od njegova nastanka do današnjeg vremena, i obuhvaća prirodne uvjete i bogatstva, povijesni, gospodarski i društveni razvoj, socijalnu i političku strukturu, kulturnu povijest i umjetničko stvaralaštvo. Zbog svega toga Zbirka ima znanstvenu, dokumentacijsku, povijesnu, umjetničku i praktičnu vrijednost.

Zbirka pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske županije, s posebnim naglaskom na Grad Bjelovar i pripadajuća naselja i općine. Izuzetak je povijesna građa koja pokriva šire područje, jer su gradovi Križevci, Đurđevac, Koprivnica, Virovitica u prošlosti bili vezani s Bjelovarom.

Građa Bjelovariane dijeli se na tri glavne sadržajne cjeline:

  • građa koja govori o zavičaju i njegovim građanima objavljena bilo gdje u svijetu,
  • publikacije građana zavičaja objavljene bilo gdje u svijetu,
  • građa nastala, objavljena i tiskana na teritoriju zavičaja do 1945. godine.

Za zbirku se prikuplja i obrađuje najraznovrsnija građa: monografije, serijske publikacije, separati, disertacije, magistarski i diplomski radovi, rukopisi, geografske karte s planovima pojedinih naselja, razglednice, plakati, grafike, katalozi izložbi, AV građa.

Cjelokupna Zbirka obrađena je u programskom paketu za upravljanje knjižnicama METELwin.

Zbirka je fizički odvojena od ostalog fonda, smještena je u Studijskom odjelu, a zbog očuvanja i jedinstvenosti ne posuđuje se izvan Knjižnice.

više informacija: http://library.foi.hr/m3/kzbirka.asp?B=31&rbr=900