Krapinensia

Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Krapina, Krapinensia, formirana je 1997. godine kao zasebna zbirka knjižne i neknjižne građe. U njoj se čuva, stručno obrađuje i daje na korištenje sva vrijedna i relevantna građa koja tematski odnosno, sadržajno obrađuje Krapinu, njenu okolicu i cijelu Krapinsko-zagorsku županiju. Sastoji se od oko 1200 jedinica građe, no u njoj prevladavaju monografske publikacije (knjige), a ponajviše književna ostvarenja hrvatskozagorskih književnika: K. Š. Gjalskoga, S. Košutić, J. Leskovara, R. Jorgovanića, H. Davile, J. Antolića Hromčana, D. Ivančana, V. Matije Bana, M. Svibena, S. Dominića, I. Jembriha, J. Cvrtile, M. Karabina, F. Horvata Kiša, Đ. Toldy Barilar, M. Brindl, M. Lamot, V. Podgajskog, V. Poljanca, V. Prežigala, B. Brezinščaka Bagole i dr.

Značajan dio građe predstavljaju i katalozi izložaba organiziranih u Krapini u organizaciji Galerije Grada Krapine te građa o umjetničkim ostvarenjima i radu zagorskih stvaralaca (J. Seissela, E. Tomaševića, Z. Drempetića Hrčića, R. Labaša, J. Labaša, M. Hanžić Drempetić Smolić i dr.) građa o sakralnoj umjetničkoj baštini (freskama, oltarima, orguljama i dr.), notna građa Festivala kajkavskih popevki i dr.

Najvrednija građa datira iz 18. stoljeća : rječnik Andrije Jambrešića iz 1742. „ Lexicon Latinum interpretatione Illyrica, Germanica, et Hungarica locuples…” , knjige Hilariona Gašparotija „Czvet szveteh, ali Sivlenye, y chini szvetczev, koteri vu nassem horvatczkem, iliti slovenszkem orszagu z-vekssum pobosnosztjum, y z-prodekum ... postujusze : i na nass szlovenszki jezik ” tiskane u Beču, zatim „Sveti evangeliumi na vsze nedelye y szvetke czeloga leta za potrebnozt szlavne horvatzke Biskupie zagrebechke z-dvemi pridavkmi na konczu poztavlyenemi“, tiskani u Zagrebu 1778. godine.

više informacija: http://www.gkkr.hr/index.php/zaviajna-zbirka