Zavičajna zbirka Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

 

Zavičajna zbirka je posebna zbirka koja skuplja, obrađuje, smješta, čuva i daje na korištenje tiskanu ili na neki drugi način prezentiranu građu o zavičaju bez obzira gdje je izdana, građu koju su stvorili ljudi koji su na bilo koji način vezani za zadani kraj ili pak građu koja je izdana ili tiskana na zadanom području. U zbirci se nalaze monografije, serijske publikacije, članci u časopisima (Slobodna Dalmacija – samo ono što se odnosi na grad Hvar od 1999 i ovaj se dio zbirke digitalizira), planovi mjesta, geografske karte, likovni radovi, reprodukcije, fotografije, razglednice, VHS, filmovi, audio materijali, polupublikacije (razni radovi, školski listovi), efemerna građa.

Zbirka još nema svoje ime.

Knjige su upisane u inventarnu knjigu, a zatim uvedene u bazu podataka kao i sve ostale knjige, bez posebne oznake pripadanja zavičajnoj zbirci. Jedina oznaka različitosti je plava naljepnica na hrbatu

Zbirka je skučeno smještena u doniranom antiknom ormaru(donacija Balogh) po prezimenu autora.

Dostupne su digitalizirane razglednice http://www.knjiznicahvar.hr/zavicajna-zbirka/razglednice/ i Hvarski statut http://library.foi.hr/knjige/knjiga.aspx?C=2013&broj=1

više informacija: http://www.knjiznicahvar.hr/zavicajna-zbirka/