Zavičajni odjel Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić"

Zavičajni odjel sustavno prikuplja obrađuje i daje na korištenje tiskanu ili na drugim medijima zabilježenu građu koja je sadržajno, autorski ili provenijencijom vezana za područje Karlovca i Karlovačke županije: knjige, časopise, novine, sitni tisak, audio-vizualnu građu i digitalne zapise s ciljem da trajno osigura izvore za proučavanje materijalne i duhovne kulture zavičaja.

Uz dragocjeno nasljeđe od 179 naslova obilježenih žigom Ilirske/Narodne čitaonice (1838.-1897.), nukleus današnjeg Zavičajnog odjela stvoren je daleke 1911. godine kada knjižnica počinje djelovati kao gradska ustanova u okrilju Pučko-prosvjetnog odbora.

U dograđenoj zgradi Knjižnice 2007. godine prvi puta su stvoreni odgovarajući uvjeti za samostalni rad Zavičajnog odjela s fondom od preko 7500 knjiga, 80 naslova periodike, zbirkom rukopisa, plakata, kalendara i drugog sitnog tiska, fotografija, umjetničkih slika, hemerotekom i sl.

U sastavu Zavičajnog odjela nalazi se i Spomen soba Stjepana i Slavka Mihalića u kojoj je izložena njihova književna ostavština i nešto osobnih predmeta.

Osobita pozornost posvećuje se zaštiti i popunjavanju fonda: izdaju se pretisci vrijednih i rijetkih knjiga, kompletiraju se i digitaliziraju novine i časopisi. Prigodnim izložbama posvećenim značajnim sugrađanima, temama ili događajima popularizira se djelatnost, a raspoloživa građa i informacije približavaju korisnicima.

Na Zavičajnom odjelu u jesen 2015. otvorena je Zbirka Domovinskog rata koja sabire svu relevantnu građu o Domovinskom ratu na području Oprativne zone Karlovac. Zbirka sadrži knjige, časopise i lokalne novine koje su izlazile od 1991. do 1995. kao i digitalizirane članke iz domaćeg i stranog tiska koji izvještavaju o ratnim zbivanjima na našem području.

 

 

više informacija: http://www.gkka.hr/?page_id=24