Croslovaciká

Pri Hrvatskoj narodnoj knjižnici i čitaonici Našice od 1998. godine djeluje Središnja knjižnica Slovaka u Republici Hrvatskoj (Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátsku) koja kao kulturno - informativna, multifunkcionalna ustanova osigurava građu i informacije za pripadnike slovačke manjine i služi cijeloj društvenoj zajednici kao centar slovačke kulture i književnosti u našoj zemlji.

 Jedna od najvrjednijih zbirki ove knjižnice zavičajna je zbirka Croslovaciká. U njoj se prikuplja, obrađuje, čuva, predstavlja i daje na korištenje građa koja dokumentira život i postojanje slovačke zajednice u RH te osvješćuje njihovo kuturno, povijesno i javno djelovanje.

Zbirka Croslovaciká ima iznimnu vrijednost i značaj jer pruža uvid u kulturni, društveni, politički i gospodarski život slovačke zajednice u RH.  Uvid u građu omogućuje stjecanje znanja o povijesti, tradiciji i običajima Slovaka u Hrvatskoj, o djelovanju i radu značajnih udruga i pojedinaca, umjetničkom stvaralaštvu te drugim specifičnostima kulturno-povijesnog naslijeđa pripadnika slovačke manjine u našoj zemlji. Riječ je o publikacijama objavljenim u Hrvatskoj i inozemstvu, bez obzira na jezik kojim su napisane i vrstu medija. Zbirka trenutno sadrži 171 primjerak raznovrsne knjižnične građe i dvostruko više sitnog tiska, najvećim dijelom nastalih u posljednjih 40-tak godina. Najstarija knjiga u zbirci datira iz 1969.

Građa slovačke zavičajne zbirke posebno je izdvojena, obrađena u programu Crolist i za nju se izrađuje posebna bibliografija u elektroničkom obliku, koja se periodički objavljuje u obliku tiskanog dvojezičnog kataloga s anotacijama (do sada je objavljen jedan). U planu je digitalizacija zbirke jer je jedina ove vrste u Hrvatskoj i ima visoku vrijednost za pripadnike slovačke manjine u Hrvatskoj i istraživače povijesti i kulture slovačke dijaspore na ovim prostorima.

 

više informacija: http://knjiznica-nasice.hr/sk-slovaka/katalog-croslovacika/