Zavičajna zbirka Brodske Posavine i Zavičajna zbirka Hrvata Bosanske Posavine

Zbirke osiguravaju trajno očuvanje lokalnog identiteta. Zbirke sadrže vrijednu i kvalitetnu građu, a posebna je pažnja posvećena sitnom tisku, tj. kompletiranju fonda razglednica Brodskog Posavlja.

više informacija: http://www.gksb.hr/index.php/odjeli/zavicajna-zbirka-sa-studijskom-citaonicom