Mursiana

Zavičajna zbirka Mursiana okuplja knjižničnu građu od značaja za grad Osijek: građu objavljenu u Osijeku (s posebnim naglaskom na građu izdanu do 1945. godine), građu čiji su autori rođeni u Osijeku, jedno vrijeme živjeli ili su svojim radom doprinijeli njegovom razvoju) te građu o Osijeku i Osječanima izdanu bilo gdje u svijetu. Zbirka broji 5.376 jedinica knjižne građe (stanje na dan 31.12. 2015.).

Jedna od glavnih zadaća zavičajne zbirke je informativno-promidžbena uloga putem izložbi, digitalizacije građe, raznih predavanja te izrada obavijesnih pomagala. Sukladno tome, tijekom 2015. godine posebno se radilo na izradi kataloga zavičajnih autora (dostupni su biografski podaci za preko 1.000 zavičajnih autora i poveznice na njihove publikacije u fondu), kataloga zavičajne zbirke (oko 2.500 naslova iz fonda) te kataloga zavičajne periodike (144 naslova tiskane i elektroničke građe). Obrada, organizacija, zaštita i prezentacija tih zbirki nužna je u smislu očuvanja građe kao dijela kulturnog i društvenog identiteta i očuvanja baštine Osijeka i Slavonije.

U sklopu Zavičajne zbirke posebno se izdvajaju knjige s autografima, zbirka starih i rijetkih knjiga i legati (ostavštine). Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek posjeduje ostavštine Viktora D. Sonnenfelda (filozofija, sociologija, povijest), Rudolfa F. Magjera (književnost, grafike, fotografije), Miroslava Pollaka (religija, društvene znanosti), Pavla M. Rakoša (književnost), Danice i Ante Pinterovića (književnost, povijest, zemljopis), Vjekoslava i Matilde Hengl (književnost, povijest umjetnosti, povijest) i Huge Gottschalka.

više informacija: http://www.gskos.unios.hr/?upit=sadrzaj&id=234