Zagrabiensia

Zagrabiensia je specijalna zbirka o gradu Zagrebu kao i  zavičajna zbirka njegovih stanovnika. Objedinjuje knjige, rukopise, nacrte i planove grada, stare razglednice i fotografije, sitni tisak te građu na novim medijima i predstavlja riznicu dokumenata koji svjedoče o svim aspektima povijesti i kulture hrvatske metropole.

Današnji fond zbirke čini oko 13500 jedinica knjižne građe, preko 2500 starih razglednica i fotografija grada Zagreba, nekoliko vrijednih foto-albuma, 300 portretnih fotografija iz zagrebačkih foto-ateliera 19. stoljeća i iz prve polovice 20., 50 povelja zagrebačkih građanskih društava, tridesetak grafičkih mapa te oko 2000 jedinica sitnog tiska raspoređenih u tematske mape.


Građa zbirke Zagrabiensia zaštićena je i ne posuđuje se, ali se može dobiti na uvid u zbirci ili se čitati u studijskoj čitaonici Gradske knjižnice. Korisnik može zatražiti konkretnu jedinicu građe iz zbirke ili naručiti tematsko pretraživanje.

Preko portala i projekta Knjižnica grada Zagreba Digitalizirana zagrebačka baština - Zagreb na pragu modernog doba omogućen je mrežni pristup odabranim primjercima građe. Digitalna zbirka dopunjuje se novim jedinicama građe.

više informacija: http://www.kgz.hr/hr/knjiznice/gradska-knjiznica-zbirka-zagrabiensia/o-zbirci-580/580