Spalatina

Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Marka Marulića utemeljena je 2002. godine sa svrhom prikupljanja i čuvanja pisane baštine, kulturnog i umjetničkog nasljeđa, lokalnog govora, tradicije i običaja Splićana.

Od 2008. godine djeluje u sklopu Središnjeg odjela Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu i raspolaže s 6000 jedinica građe koja se može koristiti samo unutar knjižnice.
Građa sadržajno obuhvaća teme o nastanku Splita, njegovim prirodnim osobinama, geografskim obilježjima, demografskim i gospodarskim promjenama, povijesnom i kulturnom razvoju kao i različitim vidovima suvremenog života.

Najvećim dijelom sadrži knjige, zbornike, brošure, zatim zavičajne časopise, dnevne novine, rukopise, planove grada, fotografije, razglednice, kataloge s izložbi, pozivnice, glazbene i video zapise, a u novije doba i informatičku građu. Neprekidno se dopunjava novim naslovima zavičajne tematike kao i djelima suvremenih splitskih autora, pisanih na lokalnoj splitskoj čakavštini.

Na poveznici http://www.gkmm.hr/digitalizirana_bastina.htm dostupa je digitalizirana zavičajna zbirka Spalatina.

više informacija: http://www.gkmm.hr/zavicajna_zbirka_spalatina.htm