Sibenicensia

U Zavičajnoj zbirci Sibenicensia pohranjena je građa koja se odnosi na Šibenik i njegovo područje (bilo da je sadržajem, autorstvom ili mjestom izdanja vezana za Šibenik): monografije, serijske publikacije, rukopisna građa, audiovizualna građa, planovi mjesta i zemljovidi, slikovna građa (likovni radovi, reprodukcije, portreti, fotografije, razglednice), polupublicirana građa (znanstvene i stručne polupublikacije, društveno-političke publikacije, tj. materijali sa sjednica i sl., programi i izvještaji o radu poduzeća) i efemerna građa (plakati, leci, ulaznice i sl.).
 

Građa je zaštićena i nije za posudbu izvan Knjižnice, nego se koristi u prostoriji Zavičajne zbirke ili u Studijskoj čitaonici.
Vrijedan dio zbirke jesu stare novine i časopisi koji su izlazili na šibenskom području: od katoličkog tiska tu je prvi časopis Schematismus cleri dioecesis sebenicensis (1893.), a od svjetovnog prve novine Hrvatska rieč (1905.-1914.) i časopis Hrvatski dom : nova hrvatska pismarica (1924.). U popisu novina i časopisa, navedenih kronološkim redom, navedeni su mjesto izdanja i godišta (odnosno godine izlaženja) koja Knjižnica čuva.

više informacija: http://www.knjiznica-sibenik.hr/